Call Center CRM -ohjelmisto

advertise on linkedin
Best Construction Crm Software

Call centerin johto on haastavaa, mutta hyvin suunniteltu CRM-järjestelmä voi auttaa hallitsemaan yhteydenottoja, asiakastietoja ja paljon muuta. Tässä artikkelissa käsittelemme tärkeitä tekijöitä, joita on otettava huomioon valittaessa sopivaa CRM-järjestelmää call centerille.

Mikä on CRM-järjestelmä?

CRM-järjestelmä (Customer Relationship Management) on ohjelmisto, joka auttaa yrityksiä hallitsemaan asiakastietojaan. Se auttaa organisoimaan asiakaskontaktit, seuraamaan myyntiä ja markkinointia, ja ylläpitämään asiakassuhteita.

Miksi CRM on tärkeää call centerille?

Call centerin tärkein tehtävä on hoitaa asiakaskontakteja, ja CRM auttaa hallitsemaan näitä kontakteja tehokkaasti. CRM-järjestelmä voi auttaa seuraavissa asioissa:

 • Seuraamaan yhteydenottoja ja ratkaisemaan asiakaspalautteita nopeammin
 • Hallitsemaan asiakastietoja yhdessä paikassa
 • Seuraamaan myyntiä ja markkinointia paremmin
 • Parantamaan asiakaspalvelua ja asiakastyytyväisyyttä

Mitä ominaisuuksia call centerin CRM-järjestelmässä tulisi olla?

Seuraavat ominaisuudet ovat tärkeitä call centerin CRM-järjestelmässä:

1. Yhteydenottokanavien hallinta

Hyvä CRM-järjestelmä tukee useita yhteydenottokanavia, kuten puhelin, sähköposti, chat ja sosiaalinen media. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin asiakkaiden tarpeisiin ja auttaa parantamaan asiakastyytyväisyyttä.

2. Asiakastietojen hallinta

CRM-järjestelmän pitäisi mahdollistaa asiakastietojen helppo hallinta ja päivittäminen. Järjestelmästä tulisi löytyä kaikki tärkeät tiedot, kuten asiakkaan yhteystiedot, tilaushistoria ja asiakaspalautteet.

3. Tehtävien hallinta

Hyvä CRM-järjestelmä mahdollistaa tehtävien hallinnan, kuten yhteydenottojen aikataulutuksen ja asiakaspalautteiden käsittelyn. Tämä auttaa varmistamaan, että mikään yhteydenotto ei jää huomaamatta.

4. Raportointi ja analytiikka

CRM-järjestelmän tulisi tarjota raportointi- ja analytiikkatyökalut, joiden avulla voidaan seurata myyntiä, markkinointia ja asi

Kuinka valita sopiva CRM-järjestelmä call centerille?

1. Määrittele tarpeesi

Ennen CRM-järjestelmän valintaa on tärkeää määritellä tarpeet ja tavoitteet. Tärkeimmät kysymykset ovat:

 • Mitä yhteydenottokanavia call center käyttää?
 • Millaisia asiakastietoja tarvitset?
 • Millaista raportointia ja analytiikkaa tarvitset?

2. Tutustu vaihtoehtoihin

On olemassa monia erilaisia CRM-järjestelmiä, joten on tärkeää tutustua eri vaihtoehtoihin ennen päätöksen tekemistä. Tärkeitä tekijöitä ovat:

 • Hintaluokka
 • Käyttöliittymän helppous
 • Asiakaspalvelun tuki
 • Integraatiomahdollisuudet muiden järjestelmien kanssa

3. Tee vertailua ja kokeile

CRM-järjestelmän valintaa ei kannata tehdä sokkona. Vertailu ja kokeilu auttavat löytämään parhaan vaihtoehdon. Tärkeää on huomioida seuraavat asiat:

 • Vertaa ominaisuuksia ja hintoja
 • Kokeile järjestelmää ennen päätöksen tekemistä
 • Kysy palautetta muilta käyttäjiltä

4. Tarkista integraatiomahdollisuudet

On tärkeää varmistaa, että CRM-järjestelmä voidaan integroida muiden järjestelmien kanssa, kuten esimerkiksi puhelinjärjestelmän tai sähköpostiohjelman kanssa. Tämä helpottaa tiedonhallintaa ja parantaa tehokkuutta.

5. Koulutus ja käyttöönotto

CRM-järjestelmän käyttöönotto voi olla haastavaa, joten koulutus on tärkeää. Järjestelmän käyttöönottoon kannattaa varata aikaa ja varmistaa, että kaikki käyttäjät ymmärtävät järjestelmän käytön.

Johtopäätös

Call centerin CRM-järjestelmä on tärkeä työkalu, joka auttaa hallitsemaan asiakastietoja ja parantamaan asiakaspalvelua. Kun valitset sopivaa CRM-järjestelmää, on tärkeää määritellä tarpeet ja tavoitteet, vertailla eri vaihtoehtoja ja varmistaa integraatiomahdollisuudet. Koulutus ja käyttöönotto ovat myös tärkeitä tekijöitä. Oikean CRM-järjestelmän valinta auttaa tehostamaan call centerin toimintaa ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on CRM-järjestelmä?

CRM-järjestelmäon ohjelmisto, joka auttaa yrityksiä hallitsemaan asiakastietojaan ja ylläpitämään asiakassuhteita.

Miksi CRM on tärkeää call centerille?

CRM-järjestelmä auttaa call centeriä hallitsemaan asiakaskontakteja, seuraamaan myyntiä ja markkinointia sekä ylläpitämään asiakassuhteita. Tämä parantaa asiakaspalvelua ja asiakastyytyväisyyttä.

Mitä ominaisuuksia call centerin CRM-järjestelmässä tulisi olla?

Hyvän CRM-järjestelmän ominaisuuksiin kuuluvat yhteydenottokanavien hallinta, asiakastietojen hallinta, tehtävien hallinta ja raportointi ja analytiikka.

Kuinka valita sopiva CRM-järjestelmä call centerille?

CRM-järjestelmän valinnassa on tärkeää määritellä tarpeet ja tavoitteet, tutustua eri vaihtoehtoihin, tehdä vertailua ja kokeilua, tarkistaa integraatiomahdollisuudet ja varmistaa koulutus ja käyttöönotto.

Mitkä ovat CRM-järjestelmän hyödyt call centerille?

CRM-järjestelmä auttaa call centeriä hallitsemaan asiakaskontakteja, seuraamaan myyntiä ja markkinointia sekä ylläpitämään asiakassuhteita. Tämä parantaa asiakaspalvelua ja asiakastyytyväisyyttä.

Mitä ovat CRM-järjestelmän haitat?

Huonosti valittu tai käytetty CRM-järjestelmä voi aiheuttaa ongelmia, kuten tiedonhallinnan vaikeuksia tai käyttöön liittyviä haasteita. Lisäksi järjestelmä voi olla kallis ja vaatia koulutusta ja ylläpitoa.

Jätä kommentti